Category Archives: กล้องส่องทางไกล Zeiss

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ กล้องส่องทางไกลไซด์
เวป ไซด์นี้จัดทำโดยร้าน Outdoor Vision ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Carl Zeiss Sports Optics อย่างเป็นทางการประจำประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคและผู้สนใจในผลิตภัณฑ์กล้องส่องทางไกล กล้องสโคปส่องเป้า และกล้องติดปืนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบริษัท Zeiss การพัฒนาสินค้า Zeiss ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เลนส์และแก้ว จนทำให้บริษัท ได้รับการกล่าวขานไปทั่วโลกว่าเป็น “Optical Innovation Company และให้ท่านได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์ Zeiss  Sports Optics ได้อย่างถูกต้อง
ผู้จัด ทำได้จัดเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยเรียบเรียงจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ Carl Zeiss Sport Optics และข้อมูลจากเวปไซด์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามหากท่านมีความประสงค์จะรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยใดๆ ทางร้าน Outdoor Vision ยินดีที่จะจัดหาข้อมูลหรือตอบข้อสงสัยของท่านด้วยความยินดี โดยท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อมาที่ 081-768-2866 ไลน์ @outdoorvision หรือe-mail มาที่ info@outdoorvision.net
ในส่วนของข้อมูลประวัติความเป็นมาและผลิตภัณฑ์ Zeiss ในอดีตนั้น ทางผู้จัดทำได้พยายามค้นหาข้อมูลจากของ บริษัท Zeiss และเวปไซด์อิสระหลายแห่งที่เกี่ยวข้อง และทำการเรียบเรียงลงบนเวปไซด์นี้ อย่างไรก็ตาม หากมีสิ่งใดผิดพลาด หรือ คลาดเคลื่อนจากความจริงแล้ว ทางผู้จัดทำต้องขออภัยในความผิดพลาดและยินดีรับฟังคำแนะนำเพือนำมาทำการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป