Showing 1–12 of 22 results


เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ (Laser Range-Finder) เป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มความสะดวกในการวัดระยะให้แก่ผู้ใช้งาน โดยเครื่องวัดระยะจะใช้ลำแสงเลเซอร์ฉายส่งในลักษณะของสัญญาณพัลส์(Pulse)ไป ยังจุดที่ต้องการวัดเพื่อคำนวณระยะทางครับ หลักการวัดระยะทางนั้นทำโดยการคำนวณเวลาตั้งแต่เครื่องวัดระยะส่งแสงเลเซอร์ ส่งไป กระทบวัตถุที่วัดระยะทางแล้วสะท้อนกลับมายังเครื่องวัดระยะ โดยระยะที่วัดได้จะเป็นระยะขจัดครับ และเครื่องวัดระยะหลายรุ่นจะสามารถคำนวณระยะแนวราบ ระยะแนวดิ่ง หรือแม้แต่มุมให้ ข้อดี ของเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์คือสะดวกมาก โดยผู้วัดสามารถวัดระยะโดยไม่ต้องเดินไปหาวัตถุ ไม่ต้องใช้เทปวัดระยะ และสามารถวัดระยะไปยังเป้าที่ไม่สามารถลากสายวัดไปได้หรือลากสายวัดลำบาก เช่นวัดระยะข้ามแม่น้ำ ข้ามหุบเขาเป็นต้น แต่ข้อเสียของเครื่องวัดวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์คือความละเอียดครับ เนื่องจากวิธีการวัดนั้นใช้การจับเวลาการเดินทางของแสงเลเซอร์ซึ่งเร็วมากๆ ดังนั้นช่วงความละเอียดของเครื่องวัดระยะแสงเลเซอร์จะอยู่ในช่วง +0.5 – 1 เมตร ขึ้นกับระยะทางที่วัดครับ

กล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์

กล้องวัดระยะ Steiner Night Hunter 8×30 LRF

฿69,000.00

กล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์

กล้องวัดระยะ Nikon Coolshot 40i GII

฿10,900.00

กล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์

กล้องวัดระยะ Nikon Forestry Pro II

฿15,900.00
สินค้าหมดแล้ว

กล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์

กล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ Nikon Prostaff 1000

฿5,600.00

กล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์

กล้องวัดระยะ Nikon Coolshot 20 GII

฿5,900.00
สินค้าหมดแล้ว

กล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์

Doublepow ชุดแบตชาร์ต 9V พร้อมที่ชาร์ต

฿1,200.00