Showing 1–12 of 69 results

คุณสมบัติของกล้องสองตาดูนกนั้นคือ อัตราขยายไม่ควรเกิน 8 เท่า (ลดความล้าเมื่อต้องส่องนานๆ) ความสว่างของภาพในขณะแสงน้อย ความคมชัดภาพสูง ในขณะที่ขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป (32-42mm) และกล้องดูนกที่ดีควรให้สีสันภาพที่ถูกต้องสมจริง เพื่อง่ายต่อการจำแนกวงศ์ของนก นอกจากนี้ หากเลือกกล้องดูนกที่มีคุณสมบัติกันน้ำ จะทำให้คุณสามารถใช้งานกล้องส่องทางไกลโดยไม่มีฝ้ามากวนใจในยามเช้า หรือยามอากาศเปลี่ยน และให้คุณมั่นใจว่ากล้องส่องทางไกลตัวโปรดของคุณจะห่างจากการเกิดราบนเลนส์หรือปริซึมในกล้อง

×