Showing 1–12 of 87 results

คุณลักษณะที่สำคัญของกล้องสองตากลางแจ้งคือคุณสมบัติในการกันน้ำ เนื่องจากโอกาสที่กล้องจะเปียกในระหว่างทำกิจกรรม (พายเรือ ส่องสัตว์ ปีนหน้าผา ฯลฯ) นั้นมีไม่น้อย กล้องกันน้ำจะช่วยให้ไม่เกิดฝ้าและราในกล้อง การใช้กล้องในกิจกรรมกลางแจ้งแสงมากนั้นเราไม่จำเป็นต้องเลือกหน้าเลนส์วัตถุใหญ่ แต่ควรเลือกกล้องที่เลนส์คุณภาพดีซึ่งจะให้ความคมชัดภาพสูง

กล้องสองตากลางแจ้ง

กล้องสองตา Nikon รุ่น Monarch 5

10,900.00฿29,900.00฿
Compare

กล้องสองตากลางแจ้ง

Vortex Diamondback HD

6,600.00฿7,900.00฿
Compare

กล้องสองตากลางแจ้ง

กล้องสองตา Zeiss รุ่น Terra ED

15,500.00฿18,500.00฿
Compare

×