Author Archives: Nontapol Sanguanwichaikul

ทดสอบกล้องส่องทางไกล รุ่นเริ่มต้น Nikon VS Minox

กล้องส่องทางไกลสองตา รุ่นเริ่มต้นของจาก 2 ค่ายคือ Nikon […]

เปรียบเทียบกล้อง 2 ตาแบบพกพา 4 ยี่ห้อ

กล้องส่องทางไกล 2 ตาขนาดพกพาที่เอามาเปรียบเทียบกันวันนี […]

เปรียบเทียบกล้องส่องทางไกล 2 ตาพกพา

Zeiss Terra ED 8x22

กล้องส่องทางไกล 2 ตาขนาดพกพาที่เอามาเปรียบเทียบกันวันนี […]

เปรียบเทียบกล้องส่องทางไกล 2 ตาระดับกลางทั้ง 3 ยี่ห้อ

Nikon Prostaff 3S

กล้องส่องทางไกลสองตาระดับกลางทั้ง 3 ยี่ห้อที่เอามาทดลอง […]