March, 2017

now browsing by month

 

อุปกรณ์แต่งปืน Ruger 10/22

ปืนยาว Ruger 10/22 เป็นปืนยาวลูกกรดกึ่งอัตโนมัติ ที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลกกระบอกหนึ่งเลยที่เดียวครับ 10/22 ถูกผลิตออกจำหน่ายตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1964 (5x ปีแล้ว) และมียอดขายมากกว่า 5 ล้านกระบอกเลยทีเดียว

© 2019: Outdoor Vision | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress